Foks Kablo Çevre Politikası

Bina içi, havai ve yer altı tipi Fiber Optik Telefon Kablosu üretimiyle Telekomünikasyon sektöründe ülkesinde lider ve uluslararası marka olmak, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak ilke ve hedefinde olan FOKS KABLO:

* Firmamız ürün ve faaliyetlerinin Çevre ve insan sağlığı üzerinde etkilerini sürekli izleyerek, kontrol altında tutmayı ve minimize etmeyi amaç edinmiştir.
* Kuruluşumuz çevresel açıdan sürekli gelişmeyi ve kirlenmenin önlenmesini, faaliyetlerimizle ilgili yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uyacağını taahhüt eder.
* Firmamızda enerji, hammadde ve malzeme v.b. doğal kaynakların optimum şekilde kullanımını sağlamak esastır.
* Tüm çalışanlarımızın çevre bilincinin arttırılması ve Çevre Yönetim Sistemine etkin katılımlarının sağlanması için düzenli eğitim programları uygulanır.
* Temin ettiğimiz tüm hammadde, malzeme ve hizmetlerin Çevre Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak ve tedarikçilerimizle işbirliği yapmak.
* Firmamız kablo üretim sürecinde ve ürünlerimizde uygun teknolojileri kullanarak kirliliğin önlenmesi, üretim aşamalarımızdan kaynaklanan atıkların azaltılması, geri kazanılması ve değerlendirilmesi, konuları üzerinde önemle durmakta ve bu konularda sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir.

13.05.2018
GENEL MÜDÜR
İhsan KAŞ