Firmamızın İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Telekomünikasyon sektörüne bina içi, havai ve yer altı tipi, Fiber Optik Kablolar üretimi ve dizaynı, yaparak hizmet sunan, Telekomünikasyon sektöründe ülkesinde lider ve uluslararası marka olmak, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak ilke ve hedefinde olan FOKS KABLO:

* Tüm faaliyetlerde önce insan felsefesiyle emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturularak, meydana gelebilecek her türlü kayıpları minimuma indirmek öncelikli iş hedefi olarak benimsenir.
* “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve sistemin performansı sürekli izlenerek, sürekli olarak gelişme sağlanır.

Bunu sağlamak için;
* İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili iş kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uymak
* Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak ve böylece iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunun önlenmesi hedeflenir.
* “Çalışanlarımızın sağlığı, firmamızın sağlığı demektir” ilkesi ile hareket edilir.
* Sürekli gelişme için çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflar İş Güvenliği ve Sağlık konularında eğitilir, sağlıklı olmaları teşvik edilir.
* İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilerek çalışanların katılımı en üst düzeye çıkarılmaya çalışılır ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgi çalışanlarla paylaşılır.

13.05.2016
GENEL MÜDÜR
İhsan KAŞ